राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमेत्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्।महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थेपतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते॥१॥ प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूताइमे सादरं त्वां नमामो वयम्त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। […]